jueves, 28 de febrero de 2008

El Ayuntamiento de Bilbao se solidarizó con el 32 Aniversario de la RASD y ofreció un gran ejemplo de compromiso institucional con la causa saharaui

Fotos cedidas por el Ayuntamiento de Bilbao

Berdintasun, Lankidetza eta Hiritarren Saila - Bilboko Udala
Area de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía - Ayuntamiento de Bilbao
28 de febrero de 2008

Declaración Institucional del Ayuntamiento de Bilbao leida por Nekane Alonso, ayer miércoles, 27 de febrero, ante el 32º aniversario de la proclamación de la RASD


DECLARACIÓN INSTITUCIONAL ANTE EL 32º ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA

El Ayuntamiento de Bilbao, ante la celebración de la fiesta nacional del Pueblo Saharaui, 27 de febrero, conmemoración de la proclamación de la Republica Árabe Saharaui Democrática (RASD), examinados los últimos acontecimientos en relación al conflicto saharaui, estimando que el referido conflicto que dura ya más de tres décadas, debe llegar a una solución pacifica y definitiva a través del ejercicio por el pueblo saharaui de su derecho inalienable a la libre determinación, presenta la siguiente DECLARACIÓN:

El Ayuntamiento de Bilbao REITERA su compromiso con la causa del Pueblo Saharaui por la libertad y la autodeterminación. El pueblo saharaui, tal y como se reconoce en el derecho internacional y se recoge en innumerables resoluciones de Naciones Unidas así como de otras muchas organizaciones internacionales, tiene un derecho inalienable a decidir libremente su futuro en tanto que su territorio ha sido sometido a un proceso de colonización aún no resuelto.

El Ayuntamiento de Bilbao FELICITA al Frente POLISARIO, único representante legítimo del Pueblo Saharaui, por su compromiso de avanzar hacia una solución justa, pacífica, democrática y estable a través de los procesos de negociación directos establecidos por las resoluciones 1754 y 1783 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que mantiene las esperanzas de paz y estabilidad política en la región del Magreb y de mayor bienestar para una población que sufre injustamente las consecuencias del conflicto.

El Ayuntamiento de Bilbao SOLICITA del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en particular, de su Secretario General, Ban Ki-moon, y de su Enviado Personal para el Sáhara Occidental, Peter van Walsun, de la Unión Europea y de sus gobiernos que, utilizando todos los recursos democráticos a su alcance, realicen las presiones necesarias sobre el Gobierno de Marruecos para que acepte, al igual que el Frente POLISARIO, activamente, sin mala fe y sin condiciones previas en los procesos de necociación directos establecidos por las resoluciones 1754 y 1783 para llegar a una solución política mutuamente aceptable que asegure el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

El Ayuntamiento de Bilbao SOLICITA del Gobierno Español, dadas sus responsabilidades históricas y jurídicas en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, así como su papel relevante en el contexto de las relaciones internacionales, que asuma una postura más activa en el marco de la ONU y la UE para conseguir una solución rápida, justa y definitiva del conflicto Saharaui.

El Ayuntamiento de Bilbao DENUNCIA la sistemática violación de los derechos humanos y libertades fundamentales que sufre la población civil saharaui en los territorios ocupados por Marruecos, exigiendo la inmediata excarcelación de todos los presos políticos y prisioneros de guerra saharauis y el esclarecimiento del destino de todas las personas actualmente desaparecidas.

El Ayuntamiento de Bilbao FELICITA a los presos políticos saharauis y reconoce el valor de su lucha por los derechos humanos y libertades fundamentales en el Sáhara Occidental.

El Ayuntamiento de Bilbao INSTA a los organismos internacionales encargados de velar por las condiciones de vida de la población refugiada - ACNUR y PAM - , a que desplieguen de forma inmediata y sin excusas los esfuerzos necesarios para asegurar unas condiciones de vida dignas a todas y cada una de la personas que viven refugiadas en los campamentos saharauis de Tinduf. En este marco queremos hacer un llamamiento expreso a la oficina europea de ayuda humanitaria, ECHO, para que progresivamente vaya incrementando los programas de cooperación con el Pueblo Saharaui.

Igualmente, instamos a los distintos gobiernos europeos, y en particular al gobierno español y los gobiernos autonómicos, para que liberen fondos especiales para solventar la terrible crisis alimentaria que afecta a la población refugiada saharaui. Estos fondos no deben detraerse de la ayuda regular que las diferentes instituciones vienen proporcionando a través de diversos programas de cooperación.

El Ayuntamiento de Bilbao SOLICITA a los organismos internacionales competentes, al Consejo de Seguridad de la ONU y a los gobiernos de los estados europeos exijan al Gobierno de Marruecos y a las empresas eventualmente implicadas que cese la exploración y explotación ilegítima de los recursos naturales del Sáhara Occidental en tanto estos no estén controlados bajo control de su único dueño, el Pueblo Saharaui.

Esta Declaración será enviada al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon; al Presidente de la Unión Europea; al Presidente del Parlamento Europeo; al Presidente del Gobierno español; al Presidente del Gobierno de la RASD; a la representación del Gobierno de la RASD en la Comunidad Autónoma Vasca, así como a la misma representación en el Estado Español.


ERAKUNDE-ADIERAZPENA, SAHARAR ERREPUBLIKA ARABIAR DEMOKRATIKOAREN ALDARRIKAPENAREN 32. URTEURRENA DELA ETA

Bilboko Udalak, Otsailaren 27an Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoaren (SEAD) aldarrikapenaren 32. urteurren ospakizuna dela eta; Saharar gatazkaren inguruan gertatutakoak aztertuta; dagoeneko hiru hamarkada baino gehiagoz luzatu den gatazkak, saharar herriak berezkoa duen erabaki askatasunaren eskubideaz baliatuz, irtenbide baketsu eta behin betikoa behar duela aintzat hartuta, honako ADIERAZPEN hau aurkezten du:

Bilboko Udalak BERRETSI egin nahi du saharar herriak askatasunaren eta autodeterminazioaren alde duen borrokaren aldeko konpromisoa. Saharar herriak, Nazioarteko Zuzenbidean eta Nazio Batuen eta nazioarteko hainbat erakunderen ebazpenetan ageri denez, bere etorkizuna erabakitzeko berezko eskubidea du; izan ere, lurralde hori oraindik ere konpondu gabe dagoen kolonizazio prozesu baten menpe egon da.

Bilboko Udalak ZORIONDU egin nahi du Fronte Polisarioa —saharar herriaren legezko ordezkari bakarra—Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak onartutako 1754 eta 1783 ebazpenetan ezarritako negoziazio prozesuen bidez irtenbide zuzen, baketsu, demokratiko eta egonkor baterantz aurrera jotzeko duen konpromisoagatik. Negoziazio prozesu horri esker, Magrebeko eskualdean bakea eta egonkortasun politikoa lortzeko itxaropena mantendu da, baita herritarrentzat ongizate maila handiagoa lortzeko aukera ere, herritarrak baitira, azken finean, gatazkaren ondorioak jasaten ari direnak.

Bilboko Udalak ESKATU nahi die Nazio Batuen Erakundearen Segurtasun Kontseiluari, eta bereziki erakunde horren idazkari nagusi den Ban Ki-mooni, bai eta Mendebaldeko Sahararako Ordezkari Pertsonala den Peter van Walsuni, Europako Batasunari eta bertako gobernuei ere: eskura dituzten baliabide demokratiko guztiak baliatuz, Marokoko Gobernuari behar adina presio egin diezaiotela POLISARIO Frontearen antzera aktiboki, uste onez eta aurre-baldintzarik gabe 1754 eta 1783 ebazpenek ezarritako negoziazio prozesuetan parte har dezan, saharar herriaren autodeterminazio eskubidea bermatuko duen eta bi aldeentzat onargarria izango den irtenbide politiko batetara heldu ahal izateko.

Bilboko Udalak ESKATZEN dio Espainiako Gobernuari—Mendebaldeko Sahararen deskolonizazio prozesuan erantzukizun historikoak eta juridikoak dituenez gero, bai eta nazioarteko harremanetan indar handia ere— lan eraginkorragoa egin dezala, NBEren eta EBren baitan, saharar gatazkari irtenbide azkarra, bidezkoa eta iraunkorra lortzeko.

Bilboko Udalak SALATU nahi du Marokok hartutako lurraldeetan saharar biztanleen giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak behin eta berriz urratzen direla. Saharar preso politiko eta gerra preso guztiak berehala askatzeko eskatzen du, baita gaur egun desagertuta dauden pertsonak non dauden argitzea ere.

Bilboko Udalak ZORIONDU egin nahi ditu Saharar preso politikoak, eta Mendebaldeko Saharako herritarren giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen alde egindako borrokaren balioa aintzakotzat.

Bilboko Udalak ESKAERA hau egiten die errefuxiatuen bizi baldintzak babesten diharduten nazioarteko erakundeei (ACNUR, PAM): beharrezko ahalegin guztiak berehala egin ditzatela, aitzakiarik gabe, Tindufeko saharar kanpamenduan bizi diren errefuxiatu guztien bizi baldintza duinak bermatzeko. Horren haritik, ECHO giza laguntzarako europar bulegoari berariazko deia egin nahi dio, saharar herriaren aldeko lankidetza programak etengabe areagotu ditzan.

Era berean, eta berriz ere, Europako gobernuei, eta bereziki Espainiako Gobernuari eta autonomia-erkidegoetakoei, funts bereziak bideratzeko eskatzen die, errefuxiatu sahararrak jasaten ari diren elikagai krisi izugarriari aurre egin ahal izateko. Erakunde batzuek ohiko laguntzak ematen dituzte lankidetza proiektuetara, baina eskatzen ari garen ekarpen hauek ez lirateke dagoeneko bidetatzen diren laguntzetatik kendu behar.

Bilboko Udalak ESKAERA egiten die nazioarteko erakunde eskudunei, NBEko Segurtasun Kontseiluari eta Europako estatuetako gobernuei ezen eska diezaietela Marokoko Gobernuari eta tartean egon daitezkeen enpresei Saharako Mendebaldeko baliabide naturalak bidegabeki miatzeari eta ustiatzeari uzteko. Izan ere, saharar herria da baliabide horien jabe bakarra, eta hari dagokio baliabide horien kontrola.

Adierazpen hau bidaliko zaie NBEko Idazkari Orokorra den Ban Ki-moon-i; Nazio Batuetako Presidenteari; Europar Parlamentuko Presidenteari; Espainiako Gobernuko Presidenteari; SEAD-aren Gobernuko Presidenteari; EAEn SEADk duen ordezkariari eta, era berean, Estatu Espainolean duenari.

+ información en SAHARA RESISTE: Euskadi. Se acerca el '27 de febrero': izad las banderas saharauis a favor de la autodeterminación

Fuentes:
*Koordinadora Otsailak 27 / 27 de Febrero Euskadi-Sahara
*Area de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía - Ayuntamiento de Bilbao

No hay comentarios: