miércoles, 23 de mayo de 2007

El gobierno de la Generalitat de Catalunya TRAICIONA al Pueblo Saharaui

Editorial
El gobierno de la Generalitat de Catalunya (PSC, ERC y ICV) ha decidido doblar el presupuesto de cooperación para el desarrollo del período 2007-2010, a la vez que excluye al Sáhara Occidental de las zonas prioritarias de actuación porque ‘el Sáhara Occidental y los campos de refugiados son una zona relativamente reducida para dedicar muchos más recursos de los que ya se invierten ahora’, según ha declarado el director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària del gobierno catalán, David Minoves. Se confirma de esta manera que no es casual que durante las últimas semanas este mismo departamento se haya dedicado a obstaculizar, con todo tipo de trabas burocráticas, la salida de la Caravana catalana de alimentos para los campamentos del exilio en Tindouf. Información ésta última a la que SAHARA RESISTE ha tenido acceso a pesar de que l@s compañer@s que coordinan el tema desde el movimiento solidario de Catalunya no han dado publicidad del asunto, por una cuestión de responsabilidad que entendemos y compartimos.
Ahora bien, dadas las circunstancias, y ya que nosotros no dejamos de ser un medio de comunicación, aunque limitado, queremos hacerlas públicas y denunciar el cinismo político de sus protagonistas. En este sentido, la noticia de vilaweb deja bien a las claras a qué obedecerán los intereses (partidistas) del gobierno catalán en los próximos años, en materia de cooperación.
Será mejor que todos los gobernantes del estado entiendan pronto que nadie tiene bula entre el movimiento de solidaridad internacional y cooperación más potente y arraigado de todo el país, es decir, el movimiento solidario saharaui. Denunciaremos a quien haga falta, independientemente del color de su carnet.
Y ésta es una TRAICIÓN de primer orden.
Mientrastanto, NOSOTROS, l@s saharauis, continuamos resistiendo...
SAHARA RESISTE

Wilaweb. El Punt Digital. Dimecres, 23 de maig de 2007
Mònica Bernabè. Barcelona
La Generalitat dobla el pressupost de cooperació per als pròxims quatre anys
Exclou Cuba, el Sàhara Occidental i els Balcans com a zones prioritàries d'actuació


La Generalitat aprovarà avui el pla director de cooperació al desenvolupament 2007-2010, que estableix les línies d'actuació del govern en matèria de cooperació per als pròxims quatre anys i els diners que s'hi destinaran. En principi, es preveu invertir-hi 380,6 milions d'euros, cosa que suposa un increment d'un 147% respecte al període 2003 i 2006, en què s'hi van destinar 153,6 milions. L'objectiu és passar dels 56,7 milions que s'han pressupostats per a aquest any a 130, el 2010. El pla director –que ara s'ha de discutir al Parlament– també preveu altres novetats: exclou Cuba, el Sàhara Occidental i els Balcans com a zones prioritàries d'actuació, i aposta per una cooperació menys assistencial, més política, a favor del desenvolupament i contra la discriminació.
Primer va ser la llei de cooperació que el Parlament va aprovar el 2001, després el primer pla director de cooperació 2003-2006, i més tard l'acord del Tinell del primer tripartit. Tots parlaven de la necessitat d'incrementar els recursos de la Generalitat per a cooperació. Ara el govern aprova el pla director de cooperació al desenvolupament 2007-2010, que sembla que farà realitat la teoria. Almenys ahir el director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària del govern, David Minoves, no va tenir cap inconvenient a parlar de números i d'assegurar que el salt pressupostari serà «espectacular». De fet, les xifres dels últims anys ja parlen per elles mateixes: el 2003 la Generalitat destinava a cooperació 24,9 milions, aquest any hi invertirà 56,7 milions (cosa que equival a un 0,66% dels tributs propis), i el 2010 es vol arribar als 130 milions.
El pla director, però, preveu moltes altres novetats, basades en l'experiència de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament –l'organisme del govern destinat a la gestió de projectes– durant els últims anys: Cuba, el Sàhara Occidental i els Balcans deixen de ser zones prioritàries d'actuació i, en conseqüència, de recepció principal de fons. Minoves ho va justificar tot dient que Cuba és un país amb un índex de desenvolupament humà alt; el Sàhara Occidental i els camps de refugiats són una zona relativament reduïda per dedicar-hi molts més recursos dels que ja s'inverteixen ara; i als Balcans hi ha poques ONG catalanes que hi treballen. En canvi, es mantenen com a zones prioritàries els principals països d'origen dels immigrats que viuen a Catalunya (Marroc, Equador, Bolívia, Senegal i Moçambic), altres amb una estreta vinculació històrica amb l'Estat (Nicaragua, Guatemala i Salvador), i alguns on la cooperació té una clara finalitat política, segons va destacar ahir Minoves: Palestina (on els governs de CiU no van invertir mai) i Colòmbia (on la Generalitat treballa amb organismes departamentals i no pas amb el govern d'Álvaro Uribe).
Tots aquests països prioritaris s'emportaran un 60% del pressupost de cooperació de la Generalitat. També s'han establert uns països preferents (vegeu el gràfic), que es beneficiaran d'un 20%. La resta dels fons es destinaran als països més empobrits. L'objectiu de la cooperació catalana serà l'eradicació de la pobresa, un desenvolupament humà sostenible i la defensa de col·lectius discriminats (com ara els homosexuals i els discapacitats, cosa que no preveia l'anterior pla).
Una altra novetat és que es destinarà un 10% dels fons a organismes multilaterals (com ara l'ONU), es coordinarà la cooperació catalana amb la d'altres països, es treballarà amb ONG, però també amb universitats, sindicats, empreses i ens locals, i es posarà especial èmfasi en l'avaluació: per exemple, aquest any les ONG que rebin una subvenció superior a 100.000 euros hauran de fer una auditoria del projecte.

Fuente:
*Vilaweb

No hay comentarios: