jueves, 22 de enero de 2009

SMAP EXPO 2009. El movimiento solidario saharaui no se rinde: 'La venta del Sáhara Occidental en Barcelona no quedará sin respuesta'


ACAPS Wilaya Alt Penedès
21 de gener de 2009


La venda del Sàhara Occidental a Barcelona no quedarà sense resposta

Barcelona acull fira SMAP EXPO 2009, un esdeveniment social, cultural i comercial marroquí. Aquesta fira té el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’ambaixada del Regne del Marroc i l’associació IBN Batuta, que dirigeix Mohammed Chaib, diputat pel PSC-CpC al Parlament de Catalunya i assessor de la corona alauita.

Que es faci una fira sobre el Marroc no ha de ser cap problema i fins i tot és necessari per acostar les cultures catalana i marroquina. Però el que és reprovable, vergonyós i indignant és que a la web de la fira s’anunciï negocis immobiliaris a “les províncies saharianes”. El Marroc no té cap escrúpol en anunciar l’espoli del Sàhara Occidental. Aquesta fira, doncs, vulnera diferents resolucions de l’ONU que prohibeixen l’explotació de les riques del Sàhara Occidental i es contrari al dret internacional. Totes les institucions catalanes han aprovat mocions a favor del poble sahrauí i per una solució justa del conflicte que passa pel compliment de la legalitat internacional. Si l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya donen suport a negocis del Marroc al Sàhara Occidental ocupat, estaran permetent una il·legalitat i seran còmplices en l’explotació i el robatori del Sàhara Occidental.

Amb la prepotència i la impunitat en què es ven el Sàhara Occidental a Catalunya amb el suport de les dues màximes institucions catalanes, governades amb el PSC al davant, alguns estem pensant en què cal una reacció directa i contundent. Ja no hi valen mocions o resolucions a favor del poble sahrauí, quan a nivell de l'Estat s'està venent armes al Marroc i la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona no tenen cap escrúpol en donar suport econòmic (diners del tots els catalans i catalanes) i institucional a una fira que ven obertament el Sàhara Occidental. “Hipócritas” va ser un article de l'amic Luís Portillo. Mai una definició ha estat tan encertada.

El moviment solidari amb el poble sahrauí estem emprenyats. Davant del silenci de l’arc parlamentari hi haurà un crit unitari dels amics i de les amigues del poble sahrauí. No ho dubteu, nosaltres no mentim.

Miquel Cartró i Boada

Enllaços

http://www.sisepuede.es/content/view/3826/7/

http://www.sisepuede.es/images/imagenes/pdfcat.pdfhttp://www.smapexpo.es/ca/28/l-oferta-immobiliaria-en-smap-expo-barcelona-2009

http://sahararesiste.blogspot.com/2009/01/mohammed-chaib-lidera-la-smap-expo-2009.html

Traducción al castellano
Fuente: Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí (ACAPS)

La venta del Sáhara Occidental en Barcelona no quedará sin respuesta

Barcelona acoge la feria SMAP EXPO 2009, un acontecimiento social, cultural y comercial marroquí. Esta feria tiene el apoyo de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, la Embajada del Reino del Marrueco y la asociación IBN Batuta, que dirige Mohammed Chaib, diputado por el PSC-CpC al Parlamento de Catalunya y asesor de la corona alauita.

Que se haga una feria sobre Marruecos no debe ser ningún problema e incluso es necesario por acercar las culturas catalana y marroquí. Pero, lo que es reprobable, vergonzoso e indignante es que la web de la feria anuncie negocios inmobiliarios en “las provincias saharianas”. Marruecos no tiene ningún escrúpulo al anunciar el espolio del Sáhara Occidental. Esta feria, vulnera diferentes resoluciones de la ONU que prohíben la explotación de las riquezas del Sáhara Occidental y en oposición a todo lo establecido en el derecho internacional. Todas las instituciones catalanas han aprobado mociones a favor del pueblo saharaui y por una solución justa del conflicto que pasa por el cumplimiento de la legalidad internacional. Si el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, apoyan los negocios de Marruecos en el Sáhara Occidental ocupado, estarán permitiendo una ilegalidad y serán cómplices en la explotación y el robo del Sáhara Occidental.

Con la prepotencia y la impunidad en qué se vende el Sáhara Occidental en Catalunya con el apoyo de las dos máximas instituciones catalanas, gobernadas con el PSC, algunos estamos pensando en qué hace falta una reacción directa y contundente. Ya no valen mociones o resoluciones a favor del pueblo saharaui, cuando a nivel del Estado, se está vendiendo armas al Reino de Marruecos y la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona no tienen ningún escrúpulo dar apoyo económico (dinero del todos los catalanes y catalanas) e institucional a una feria que vende abiertamente el Sáhara Occidental. “Hipócritas” fue un artículo del amigo Luís Portillo. Nunca una definición ha sido tan acertada.

El movimiento solidario con el pueblo saharaui estamos enfadados. Ante el silencio del arco parlamentario, habrá un grito unitario de los amigos y las amigas del pueblo saharaui. No lo dudéis, nosotros no mentimos.

Miquel Cartró i Boada

+ información en SAHARA RESISTE: Mohammed Chaib lidera la SMAP EXPO 2009, una gran feria de Marruecos en Barcelona que incluye el Sáhara ocupado dentro de sus actividades. Noticia actualizada con nuevos enlaces y más información

Fuentes:
*ACAPS Wilaya Alt Penedès
*Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí (ACAPS)

NO OLVIDES DEJAR TU FIRMA Y REENVÍALO A TUS CONTACTOS:

No hay comentarios: