miércoles, 14 de enero de 2009

ACAPS denuncia que Marruecos quiere incluir el Sáhara Occidental como territorio propio en la Feria SMAP-EXPO de Barcelona


Actualización de la noticia (21-1-2009). Debido al gran interés que ha despertado el comunicado de ACAPS, añadimos al final de la noticia la versión del texto en castellano facilitada por dicha organización. SR

Nota de Sahara Resiste
Mohammed Chaib, diputado autonómico del PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya) en el parlamento catalán, también es el presidente de la Asociación Sociocultural Ibn Batuta, patrocinadora de la Feria SMAP-EXPO

Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí (ACAPS)
13 de gener de 2009


L’ACAPS demana a la Generaliat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona que vetllin perquè la Fira SMAP-EXPO respecti la legalitat internacional

Des de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS) mostrem la nostra preocupació per la Fira SMAP-EXPO. La Fira SMAP-EXPO ha estat anunciada com el major esdeveniment social, cultural i comercial marroquí organitzat fins ara a Espanya, que es farà a Barcelona, els propers dies 23 al 25 de gener al Palau Sant Jordi. La fira compte amb el suport de l’Ambaixada del Regne del Marroc a Espanya, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el patrocini de l’associació Ibn Batuta. En aquest certamen el Regne del Marroc pretén fer projecció i obrir canals de negoci, tant turístics com immobiliaris, al territori del Sàhara Occidental.

En cartes dirigides a José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya, i a Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, l’ACAPS els recorda la història del Sàhara Occidental amb l’ocupació il·legal de la majoria del territori del Sàhara Occidental per part del Marroc. Una ocupació que no es reconeguda per cap país de la comunitat internacional, amb multitud de resolucions de les Nacions Unides que demanen l’acabament d’aquesta ocupació i el respecte al dret dels sahrauís, a decidir el seu futur a través d’un referèndum d’autodeterminació. A més el Marroc es beneficia il·legalment de l’explotació dels recursos naturals del territori del Sàhara Occidental.

Així mateix recordem que les Nacions Unides varen publicar un dictamen en què desaconsellen qualsevol relació econòmica amb interessos marroquins en el Sàhara Occidental. La conclusió final és que “si continuen les activitats d’exploració i explotació dels recursos naturals sense considerar els interessos i desitjos de la població sahrauí, s’estarien violant els principis de la llei internacional aplicable a les activitats dels recursos minerals en territoris no autònoms”.

Aquests fets, no impedeixen que el Marroc faci publicitat del Sàhara Occidental com un destí turístic a nivell internacional i intenti legitimar aquesta ocupació mitjançant l’atracció d’operadors turístics i immobiliaris en el territori del Sàhara Occidental.

L’ACAPS lamenta que s’intenti aprofitar l’esmentada Fira SMAP-EXPO, per arribar al públic inversor i operador català, com a un mitjà més per intentar legitimar l’ocupació il·legal d’un territori, a més utilitzant mètodes i formes més que èticament reprovables, per tal d’arribar als seus propòsits.

L’ACAPS es mostra extremadament preocupada, tant des del punt de vista polític com ètic, que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, permetin, aquest tipus d’activitat i que es pugui utilitzar Catalunya i Barcelona, per legitimar l’ocupació i l’explotació il·legal del Sàhara Occidental, per part del Marroc.

Aquesta actitud, a més d’entrar en conflicte amb els dictàmens contraris de les Nacions Unides a aquest tipus d’activitat, també dóna una desafortunada impressió de posicionar-se obertament a favor de les tesis que avalen l’ocupació colonial il·legal del Sàhara Occidental per part del Marroc. Així mateix, entren en contradicció tant amb la legalitat internacional com amb la voluntat de donar suport al poble sahrauí, manifestat en diverses ocasions des de la pròpia Generalitat i els ajuntaments de Catalunya.

Des de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí, demanen a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona que no es permetin la divulgació d’informació que integri el territori Sàhara Occidental al del Regne del Marroc, així com tampoc es permeti que pugui donar la impressió que des de Catalunya es doni suport a l’explotació il•legal dels seus recursos naturals o paisatgístics.

Per tant, si el govern de la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de la ciutat de Barcelona, no reben de la contrapart del Marroc, la total seguretat que en aquesta Fira no publicitaran cap aspecte relacionat amb l’espoliació il•legal que duen a terme al Sàhara Occidental, l’ACAPS demana al Govern de la Generalitat i a de l’Ajuntament de Barcelona, que facin complir la legalitat internacional, d’acord amb els dictàmens de les Nacions Unides, tal com ja es va fer a la Fira de Turisme de Noruega, on es va exigir al Marroc que no fes cap publicitat sobre el Sàhara Occidental.

13 de gener de 2009

LA ASSOCIACIÓ CATALANA D'AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ–ACAPS PIDE A LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y AL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, QUE SE RESPETE EN LA FERIA SMAP-EXPO LA LEGALIDAD INTERNACIONAL

Desde la Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS), nos preocupa la Feria SMAP-EXPO, por su planteamiento inicial.

La Feria SMAP-EXPO esta publicitada como el mayor evento social, cultural y comercial marroquí organizado hasta esta fecha en España, que se hará en Barcelona, del 23 al 25 de enero en el Palau Sant Jordi. La feria cuenta con el apoyo de la Embajada del Reino del Marruecos en España, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y el patrocinio de la Asociación IBN Batuta. En este certamen el Reino de Marruecos pretende proyectar y abrir canales de negoció, tanto turísticos como inmobiliarios, en el territorio del Sáhara Occidental.

En cartas dirigidas a José Montilla, Presidente de la Generalitat de Catalunya y a Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, la ACAPS, les recuerda que desde 1975, Marruecos mantiene una ocupación ilegal de la mayoría del territorio del Sahara Occidental. Una ocupación que no reconocida por ningún país de la comunidad internacional. Al contrario, el Sahara Occidental está reconocido por la ONU, como territorio por descolonizar.

Además multitud de resoluciones de las Naciones Unidas piden la finalización de la ocupación y el respeto al derecho de los saharauis, a decidir su futuro a través de un referéndum de autodeterminación. No obstante Marruecos, mantiene la ocupación ilegal del Sahara Occidental y se niega sistemáticamente a cumplir los acuerdos de paz existentes, además de boicotear cualquier iniciativa que pueda reconocer los derechos de los saharauis como personas y como pueblo.

No teniendo bastante con todo estos hechos, Marruecos se beneficia ilegalmente de la explotación de los recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental, la pesca, la explotación de los fosfatos y ahora intenta explotar posibles destinaciones turísticas e inmobiliarias. Asistidos por la legalidad internacional, el Gobierno del Sáhara Occidental en el exilio, reclama que Marruecos abandone la zona y que deje de explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental, los recursos turísticos y incluso ha denunciado el expolio del su patrimonio histórico.

Por las razones indicadas anteriormente, las Naciones Unidas emitieron un dictamen en el que desaconsejaban cualquier relación económica con intereses marroquíes en el Sahara Occidental. La conclusión final es que “si continúan las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales sin considerar los intereses y deseos de la población saharaui, se estarían violando los principios de la ley internacional aplicable a las actividades de los recursos minerales en territorios no autónomos.

Teniendo presentes estos criterios, numerosas empresas han renunciado a realizar actividades en este territorio. Estos hechos, no impiden que Marruecos haga publicidad del Sáhara Occidental como destino turístico a nivel internacional o intente esta ocupación mediante la atracción de operadores turísticos y inmobiliarios en el territorio del Sáhara Occidental.

La ACAPS lamenta que se aproveche la indicada feria SMAP-EXPO, para llegar al publico inversor y operador catalán, como un medio más para intentar legalizar la ocupación ilegal de un territorio, además utilizando métodos y formas más que éticamente reprobables, con la finalidad de llegar a sus propósitos.

La ACAPS se muestra extremadamente preocupada, tanto des del punto de vista político como ético que la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, permitan este tipo de actividad y que se pueda utilizar Catalunya y Barcelona, para legitimizar la Ocupación y la explotación ilegal del Sáhara Occidental, por parte de Marruecos.

Esta actitud, además de entrar en conflicto con los dictámenes contrarios de las Naciones Unidas, a este tipo de actividad, también da una desafortunada impresión de posicionarse abiertamente a favor de las tesis que avalan la ocupación colonial ilegal del Sáhara Occidental por Marruecos, Así mismo, entran en contradicción tanto con la legalidad internacional y con la voluntad de dar apoyo al pueblo saharaui, manifestado en diversas ocasiones des de la Generalitat y los ayuntamientos de Catalunya.

Desde la Asociación Catalana de Amigos del Pueblo Saharaui, pedimos a la Generalitat de Catalunya y al Ayuntamiento de Barcelona que no se permita la divulgación de información que integre el territorio del Sáhara Occidental a marruecos, así como tampoco se pueda dar la impresión que desde Catalunya se de soporte a la explotación ilegal de sus recursos naturales o paisajísticos.

Por todo lo expuesto, si el gobierno de la Generalitat de Catalunya o el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, no reciben de la contraparte del Marruecos, la total seguridad de que en esta feria, no publicitaran ningún aspecto relacionado con la expoliación ilegal que están haciendo en el Sáhara Occidental, la ACAPS pide al Gobierno de la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona, que hagan cumplir la legalidad internacional, de acuerdo con los dictámenes de las Naciones Unidas, tal i como ya se hizo en la feria de Turismo de Noruega, donde se exigió a Marruecos que no hicieran ninguna publicidad sobre el Sáhara Occidental.

Barcelona, 13 de enero de 2009

+ información en SAHARA RESISTE:
*
Manifestación pro Palestina e intimidación a partidarios del Sáhara libre
*
Mohammed Chaib, diputado autonómico del PSC, acusa de fascista al movimiento solidario saharaui y amenaza con romper la convivencia en Catalunya
*
La viñeta del caso Mohammed Chaib
*
La triple condición de Mohamed Chaib. El caso de un diputado del PSC en el Parlament de Catalunya al servicio de su Majestad el Rey de... Marruecos
*
El caso de un diputado del Parlamento de Catalunya, del PSC-CpC, bufón del rey genocida de Marruecos
*
Mohamed VI destituye al 'número dos' de su diplomacia por obtener la nacionalidad española. Mohamed Chaib, diputado del PSC, está entre sus asesores

Fuentes:
*ACAPS Wilaya Alt Penedès
*ACAPS-Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí
*TRAB EL BIDAN, el Sàhara i la llibertat dels sahrauís

NO OLVIDES DEJAR TU FIRMA Y REENVÍALO A TUS CONTACTOS:

No hay comentarios: