sábado, 19 de enero de 2008

El reportaje EL MUR DE SORRA (MURO DE ARENA) se emitirá mañana domingo, 20 de enero, a las 21'30h por TV3

INFORMACIÓN RECIBIDA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI DE MADRID Y RASD-TV

Estimado amigos:
El domingo 20 de Enero de 2008, a las 21:30 horas se emitirá por el canal de televisión catalana TV3, la película “MURO DE ARENA” (
EL MUR DE SORRA), donde participa AMINETU HAIDAR, Defensora Saharaui de los Derechos Humanos.
El Director de dicha película, Don Pedro Barbadillo, ha informado que la película estará colgada durante 3 días en la página web:
http://www.tv3.cat/ para aquellos que no puedan verla durante su emisión el domingo.
Este es el enlace del programa: 30 MINUTS - TV3

Os animamos a todos a verla.
Un saludo.

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI DE MADRID


INFORMACIÓN RECIBIDA DE RICARD BELIS

Hola a tots,

finalment aquest proper diumenge dia 20 de gener, a les 21h40, dins de l'espai del "30 minuts" de TV3 s'emet el reportatge "El mur de sorra" sobre la situació del poble saharaui. El documental, rodat als campaments de refugiats d'Argèlia, als territoris ocupats i a Catalunya, treu a la llum aquest poble oblidat que lluita per la seva subsistència i per tornar a la seva terra després de 15 anys de guerra i 15 de treva, on les negociacions sota l'auspici de les Nacions Unides no han portat, fins al moment, cap resultat. Trobareu més informació a
http://www.30minuts.cat/

Esperem que el reportatge ajudi a donar a conèixer la realitat d'aquest poble oblidat per les potències internacionals i maltractat per l'ocupació marroquina.

Sispalu, doneu la màxima difussió a aquest correu electrònic i reenvieu-lo a tothom que pugui estar interessat.

RICARD BELIS
Programa "30 minuts"


Muro de Arena

SaharaLibre.es
17 enero de 2008

Un muro de arena de 2.700 Km de longitud, construido por el ejército marroquí y flanqueado por campos de minas, atraviesa el desierto del Sahara y divide al Pueblo Saharaui en dos mitades.

Mustafá el-Halem, de 73 años, ha sobrevolado hoy por primera vez, en un vuelo humanitario de las Naciones Unidas. Lo han llevado desde El Aaiún, la capital del Sahara ocupado por Marruecos, hasta los campamentos de refugiados de Tinduf, en el desierto de Argelia, donde vive su hermano Mohamed. Es la primera vez en 32 años que los dos hermanos se ven. La guerra los separó y ahora sólo podrán estar juntos durante un par de días.

En la jaima habilitada para la fiesta del reencuentro, Mohamed reconoce emocionado: "En esta vida, sólo me faltaba volver a ver a mi hermano, a quien admiro, pero no podremos vivir juntos hasta que consigamos la independencia. Antes no podrá ser".

El drama de los hermanos El-Halem es el mismo que vive la mayor aparte de las familias saharauis. Después de la Marcha verde, organizada por el rey Hassan II en 1975, las arenas del desierto de la antigua colonia española del Sahara Occidental fueron el escenario de una larga guerra de 16 años, entre el ejército marroquí y los guerrilleros del Frente POLISARIO.

La firma de un alto el fuego en 1991 debía dar paso a un referéndum de autodeterminación, supervisado por las Naciones Unidas, en el que el pueblo Saharaui decidiera su futuro. Pero, hoy, 16 años después, el conflicto no tiene visos de solución, a pesar de las rondas de negociaciones que mantienen desde hace un año representantes marroquíes y saharauis en la localidad de Manhasset, en Estados unidos, y que se retomaron el 7 de enero.

Hudda tiene 14 años y, como muchos jóvenes saharauis, nació en los campamentos de refugiados. En pocos días dejará a sus padres durante unos meses para pasar el verano con una familia de acogida en Catalunya. El día antes de su partida, su padre, que combatió con el POLISARIO, ha querido llevarla a visitar un lugar muy especial. Un museo donde se conservan muchas armas utilizadas durante la guerra. Ante un Kalasnicov como el que el mismo utilizó, explica: "Para mí y mis hijos no hay nada más que esto: o independencia o tendremos que volver a disparar otra vez".

Aminettu Haidar, de 38 años, nunca ha visitado los campamentos de refugiados, donde viven algunos de sus familiares. Ella se quedó en El Aaiún, la capital de la zona, bajo ocupación marroquí, el denominado Sahara útil, rico en fosfatos y pesca. Su trabajo como defensora de los derechos humanos la ha llevado unos cuantos años a la "Cárcel Negra", y en su cuerpo quedan las secuelas de las torturas a las que fue sometida.

Historias humanas, a un lado y otro del muro, que ponen cara y ojos a este conflicto casi olvidado en las arenas del desierto, y que ya es uno de los más largos de la historia contemporánea.

Fuente: TV3
Original en catalán, traducción por SaharaLibre.es

El domingo 20 de Enero de 2008 en TV3EL MUR DE SORRA. Un reportatge del 30 MINUTS de TV3

TRAB EL BIDAN, el Sàhara i la llibertat dels sahrauís
14 de gener de 2008

Diumenge, 20 de gener, a 2/4 de 10 (aproximadament) TV3, emitirà un molt bon programa sobre el Sàhara. Cal que tots plegats el veiem

Un mur de sorra de 2.700 km de longitud, construït per l'exèrcit marroquí i flanquejat per camps de mines, travessa el desert del Sàhara i divideix el poble saharaui en dues meitats.

Mustafa el-Halem, de 73 anys, ha sobrevolat avui per primera vegada, en un vol humanitari de les Nacions Unides. L'han portat des d'Al-Aaiun, la capital del Sàhara ocupada pel Marroc, fins al campament de refugiats de Tinduf, al desert d'Algèria, on viu el seu germà Mohamed. És la primera vegada en 32 anys que els dos germans es retrobaran. La guerra els va separar i ara només podran estar junts durant un parell de dies.

A la tenda de campanya habilitada per a la festa del retrobament, Mohamed reconeix emocionat: "En aquesta vida, només em faltava tornar a veure el meu germà, a qui admiro, però no podrem viure junts fins que aconseguim la independència. Abans no podrà ser".

El drama dels germans El-Halem és el mateix que viuen la major part de les famílies saharauis. Després de la Marxa Verda, organitzada pel rei Hassan II el 1975, les sorres del desert de l'antiga colònia espanyola del Sàhara Occidental van ser l'escenari d'una llarga guerra de 16 anys, entre l'exèrcit marroquí i els guerrillers del Front Polisario.

La firma d'un alto el foc el 1991 havia de donar pas a un referèndum d'autodeterminació, supervisat per les Nacions Unides, en què el poble saharaui decidís el seu futur. Però, avui, 16 anys després, el conflicte no té encara perspectives de solució, malgrat les rondes de converses que mantenen des de fa un any representants marroquís i saharauis a la localitat de Manhasset, als Estats Units, i que es van reprendre el 7 de gener.

Hudda té 14 anys i, com molts joves saharauis, va néixer al campament de refugiats. D'aquí a pocs dies deixarà els seus pares durant uns mesos per passar l'estiu amb una família d'acollida a Catalunya. El dia abans de la seva partida, el seu pare, que va combatre amb el Polisario, ha volgut portar-la a visitar un lloc molt especial. Un museu on es conserven moltes de les armes utilitzades durant la guerra. Davant d'un Kalaixnikov com el que ell mateix va utilitzar, explica: "Per mi i els meus fills no hi ha res més que això: o independencia o haurem de tornar a disparar un altre cop."

Aminettu Haidar, de 38 anys, mai ha visitat els campaments de refugiats, on viuen alguns dels seus familiars. Ella es va quedar a El-Aaiun, la capital de la zona, sota administració marroquí, l'anomenat Sàhara Útil, ric en fosfats i pesca. El seu treball com a defensora de drets humans l'ha portat uns quants anys a la "Presó Negra", i al seu cos encara hi queden les seqüeles de les tortures que va patir.

Històries humanes, en un cantó i l'altre del mur, que posen cara i ulls a aquest conflicte gairebé oblidat a les sorres del desert, i que ja és un dels més llargs de la història contemporània.

Un reportatge de Padro Barbadillo i Ricard Belis

Nota de SR
El equipo que ha realizado EL MUR DE SORRA está formado por:
Dirección: Padro Barbadillo y Ricard Belis
Producción: Muntsa Tarrés
Cámara: Walter Ojeda
Edición: Maria Josep Tubella

Fuentes:
*TRAB EL BIDAN, el Sàhara i la llibertat dels sahrauís
*SaharaLibre.es
*Delegación Saharaui en Catalunya
*ACAPS - Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí
*COMITÈ CATALÀ PER LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS AL SÀHARA OCCIDENTAL
*CEAS-Sáhara / Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara
*Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid
*POEMARIO POR UN SAHARA LIBRE
*Koordinadora Otsailak 27 / 27 de Febrero Euskadi-Sahara
*30 MINUTS - TV3

No hay comentarios: